Phát triển toàn diện nguồn nhân lực

Năm 2013 thông qua BSC, Công ty xây dựng Bộ Từ điển năng lực chung để làm nền tảng cho tất cả CB-CNV phấn đấu đạt được mục tiêu công việc, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Với định hướng phát triển nguồn nhân lực để tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành dược, Imexpharm chú trọng xây dựng chính sách lao động hợp lý để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Imexpharm luôn hướng đến chính sách lương thưởng cạnh tranh, các chế độ đãi ngộ cho nhân viên và người thân; các chính sách phát triển công việc và nghề nghiệp để mỗi người lao động cảm thấy được trân trọng trong môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hợp tác. Chính sách lao động cũng thúc đẩy nhân viên Imexpharm tích cực làm việc, tạo ra nhiều giá trị mới thông qua sáng kiến, cải tiến trong công việc.

Tổng số CB-CNV của Imexpharm tính đến ngày 31/12/2013 là 883 người, với cơ cấu như sau:

Hiện nay Imexpharm đang sở hữu một nguồn nhân lực hết sức trẻ, với 77,7% đội ngũ dưới 40 tuổi, với trình độ như sau:

 

Chế độ, chính sách chăm lo cho người lao động

 • Tiền lương, thưởng được trả cho CB-CNV theo quy định pháp luật và quy chế lương, thưởng của Imexpharm, trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc của từng chức danh, theo chuyên môn, tay nghề để đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Chế độ lương, thưởng của Imexpharm đảm bảo mức sống của người lao động, phù hợp với từng lĩnh vực, bán hàng, sản xuất, văn phòng. Công ty có chế độ trợ cấp đắt đỏ theo khu vực, trợ cấp độc hại theo công việc, trợ cấp xăng xe, điện thoại...
 • Công ty có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có thành tích đóng góp cho Imexpharm: thưởng định kỳ và đột xuất, thưởng cho sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công việc.
 • 100% người lao động Imexpharm được tham gia Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tất cả CB-CNV Imexpharm được khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các Bệnh viện uy tín chất lượng.
 • CB-CNV Imexpharm được trang bị đồng phục mỗi năm để đi làm việc.
 • Ngoài ra để kích lệ tinh thần làm việc của Người lao động, tất cả các ngày lễ lớn, Tết dương lịch, Tết cổ truyền Công ty đều có chính sách thưởng cho người lao động.
 • Kết hợp với các đoàn thể tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động. Ngoài ra còn thăm hỏi, tặng quà cho người lao động trong các dịp đặc biệt hay ốm đau, hiếu hỉ của người thân.
 • Imexpharm còn có chương trình chăm lo cho con em CB-CNV: 
 • Tết trung thu, Quốc tế thiếu nhi, hỗ trợ đào tạo, khen thưởng con em CB-CNV có thành tích học tập tốt.
 • Hằng năm Công ty dành một khoản kinh phí từ Quỹ phúc lợi để tổ chức cho người lao động đi tham quan du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp đào tạo lên tinh thần nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó, vui vẻ trong đội ngũ sau những ngày làm việc mệt nhọc.
 • Thu nhập bình quân của người lao động các năm qua như sau (triệu đồng/người/tháng).

Công tác đào tạo:

Đào tạo nội bộ: 221 chương trình, 2.999 lượt người, nội dung đào tạo bao gồm:

 • Hội nhập nhân viên mới.
 • Quy trình tác nghiệp chuẩn sản xuất.
 • Quy trình tác nghiệp chuẩn khối văn phòng.
 • Thực hành sản xuất thuốc tốt GMP, Thực hành bảo quản thuốc tốt GSP.
 • Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đào tạo bên ngoài: 16 chương trình, nội dung đào tạo gồm:

 • Therapentic Drud-Monitoring.
 • Trao đổi phương pháp thực hiện và xác định phạm vi áp dụng, Đào tạo nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 14001:2010.
 • Hội thảo kỹ thuật bao phim và công nghệ bào chế.
 • Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật trình dược.
 • Kiến thức Công ty & Sản phẩm.
 • Thực tập tình huống của Claminat và Probio.
 • ISO 14001:2004.
 • Phát triển và thẩm định phương pháp thử độ hòa tan. 
 • Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2000.
 • Thay đổi mô thức quản lý và lãnh đạo.
 • Thay đổi mô thức quản lý.
 • Training on Dissolution Testing.
 • Thuật lãnh đạo và thay đổi tổ chức.
 • Hướng dẫn chuẩn bị Hồ sơ chất lượng và Hồ sơ thay đổi bổ sung trong đăng ký thuốc.
 • Hướng dẫn quy định thực hiện và trình bày kết quả nghiên cứu Tương đương sinh học.
 • Mô hình 10 bước triển khai BSC, KSI.
 • Phương pháp luận xây dựng và quản trị KSI.
 • Bảo hộ lao động. 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực

Imexpharm luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực, xem đây là lợi thế cạnh tranh của Công ty. Năm 2013 thông qua BSC, Công ty xây dựng Bộ Từ điển năng lực chung để làm nền tảng cho tất cả CB-CNV phấn đấu đạt được mục tiêu công việc, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn xây dựng Bộ Từ điển năng lực lãnh đạo làm thước đo để cán bộ chủ chốt của Công ty tự hoàn thiện bản thân theo từng cấp độ lãnh đạo và qua Bộ từ điển này, nhân viên có cơ sở phấn đấu phát triển bản thân và nghề nghiệp tại Imexpharm.

Hiện tại Imexpharm cũng đang xây dựng quyển Sổ tay văn hóa, quy định chuẩn mực cơ bản nhất mà người nhân viên làm việc tại Imexpharm phải thực hiện; Qua đó, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp để mỗi người lao động hăng say làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.