Quan hệ Cổ đông và Nhà Ðầu tư

Imexpharm đã nhận được những phản hồi và đánh giá tích cực của cộng đồng nhà đầu tư về sự thân thiện, cởi mở trong công tác trao đổi thông tin.

XÂY DỰNG NIỀM TIN TỪ THÔNG TIN MINH BẠCH

Hiện nay, cổ đông và nhà đầu tư chịu ảnh hưởng bởi những luồng thông tin đa chiều trên thị trường Tài chính - Chứng khoán, ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư và lợi ích của cổ đông. Trước tình hình này, Ban Lãnh đạo Imexpharm xác định hoạt động quan hệ cổ đông là hoạt động quan trọng không thể thiếu đối với công ty niêm yết. Chủ động công bố và minh bạch thông tin về hoạt động không những góp phần lớn vào việc xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, mà còn tạo niềm tin cho cổ đông và cộng đồng nhà đầu tư trong thị trường Tài chính - Chứng khoán còn non trẻ. 

Nhận thức được tầm quan trọng của minh bạch thông tin, từ khi cổ phiếu IMP niêm yết tháng 12/2006 đến nay, Ban Lãnh đạo Imexpharm đã thành lập Bộ phận quan hệ cổ đông (IR) để tích cực trao đổi thông tin giữa công ty với cổ đông và nhà đầu tư. Bộ phận IR có trách nhiệm công bố thông tin tài chính, thông tin hoạt động, báo cáo quản trị công ty của Imexpharm định kỳ và bất thường, cũng như giải trình với các cơ quan chức năng như: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán về các biến động trong kết quả hoạt động. Hàng tháng/quý, Bộ phận IR cũng thực hiện “Bản tin nhà đầu tư” để tổng hợp những thông tin cập nhật nhất về kết quả tài chính cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Imexpharm. Hàng năm, bộ phận IR cũng thực hiện công bố thông tin toàn diện của Imexpharm qua Báo cáo thường niên, và liên tục đạt giải thưởng Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất.

Trong các năm qua, Ban Lãnh đạo Imexpharm đã cùng Bộ phận IR tiếp đón nhiều cổ đông, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, công ty chứng khoán, đối tác chiến lược... để trả lời những thông tin nhà đầu tư quan tâm về công ty, kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch các dự án và chiến lược phát triển trung và dài hạn. Thông qua các buổi gặp mặt trực tiếp, tham dự Đại hội đồng cổ đông, cũng như xem Báo cáo thường niên, cổ đông và nhà đầu tư đã có cái nhìn rõ ràng toàn cảnh về Imexpharm, từ đó đã có những phản hồi, đóng góp tích cực cho định hướng hoạt động cũng như chiến lược phát triển của công ty.

Cổ đông và nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin đầy đủ và cập nhật nhất của Imexpharm qua trang www.imexpharm.com, trong mục Nhà đầu tư. Ngoài ra, thông tin về hoạt động của Imexpharm cũng thường xuyên được đăng tải trên các báo Đầu tư Chứng khoán, Báo đầu tư, và các trang mạng tài chính - chứng khoán uy tín.

Bộ phận IR luôn đảm bảo tính chất lượng và độ xác thực, tin cậy, kịp thời của những thông tin cung cấp cho cổ đông và nhà đầu tư để góp phần phát triển bền vững cho Imexpharm.

CHỦ ĐỘNG KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ

Các năm qua, Bộ phận IR đã đóng vai trò chủ động trong công tác kết nối với cộng đồng nhà đầu tư. Không những chủ động công bố mọi thông tin, giải trình mọi hoạt động và đăng tải trên trang www.imexpharm.com và các phương tiện truyền thông, Bộ phận IR còn thực hiện gửi mail trả lời thắc mắc cho nhà đầu tư và giới truyền thông. Imexpharm thông qua bộ phận IR và PR đã nhiều lần tổ chức mời cổ đông, nhà đầu tư, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và khách hàng tham quan nhà máy Cephalosporin Bình Dương, và nghe Ban Tổng Giám đốc trình bày chi tiết các vấn đề liên quan nhà máy, các nghiên cứu thị trường về dòng sản phẩm kháng sinh được sản xuất tại đây.

Nâng cao hơn nữa công tác quan hệ cổ đông, Imexpharm cũng thường xuyên tham dự các hội nghị với nhà đầu tư, chủ động tham gia nhiều hội thảo về Tài chính - Chứng khoán để mở rộng kênh giao tiếp với cộng đồng nhà đầu tư. 

Thông qua những nỗ lực đó, Imexpharm đã nhận được những phản hồi và đánh giá tích cực của cộng đồng nhà đầu tư về sự thân thiện, cởi mở trong công tác trao đổi thông tin, giúp cổ đông, nhà đầu tư nắm rõ tình hình hoạt động, các định hướng và chiến lược phát triển, cùng những cam kết và chính sách của Imexpharm đối với xã hội và môi trường, người lao động, cộng đồng. Hoạt động IR sẽ tiếp tục được Imexpharm duy trì và cải tiến hơn nữa thông qua việc xây dựng quy trình công bố thông tin, nâng cao nền tảng kiến thức cho đội ngũ chuyên viên IR về tài chính, kế toán, luật, chứng khoán..., từ đó đảm bảo chất lượng, tăng tính chuẩn mực, minh bạch, kịp thời của thông tin công bố, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định và bền vững của Imexpharm cũng như cổ phiếu IMP trên thị trường chứng khoán.