Giới thiệu Ban Điều hành

Gắn bó 30 năm với Công ty, hiện nay trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Bà Đào toàn tâm toàn ý với Imexpharm, là người có công lớn phát triển một Xí nghiệp sản xuất dược nhỏ trong tỉnh Đồng Tháp trở thành Imexpharm như hôm nay. Từ đó đến nay Bà lãnh đạo Công ty phát triển ổn định, bền vững và là Công ty đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Bà là đối tác đáng tin cậy khi đại diện Imexpharm để thương lượng sản xuất nhượng quyền, liên doanh với các công ty dược đa quốc gia. Bà là nhà lãnh đạo có năng lực, có tầm nhìn, quyết đoán, có uy tín và sức ảnh hưởng lớn. Bà là doanh nhân “tâm tài”, luôn chăm lo đời sống cho người lao động về vật chất lẫn tinh thần. Với xã hội Bà là người nhiệt tâm đóng góp cho các công tác xã hội từ thiện, ưu tiên nhất là cho sự nghiệp giáo dục. Bà đã được Chủ tịch nước và các tổ chức khác vinh danh và trao nhiều giải thưởng cao quý. Mới đây nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2014, Bà Đào đã được vinh dự nhận danh hiệu “Thầy Thuốc Nhân Dân”.

Bà Đào còn tích cực tham gia nhiều lớp học trung, ngắn hạn quan trọng trong và ngoài nước để nắm bắt xu hướng phát triển của ngành Dược cũng như bổ sung kiến thức về quản lý kinh doanh hiện đại, tài chính doanh nghiệp, kinh nghiệm đi qua khủng hoảng kinh tế.

Gắn bó với Imexpharm hầu như từ những ngày đầu năm 1989, hiện nay bà Hồng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xuất nhập khẩu và Cung ứng. Bà Hồng luôn trăn trở cho công tác dự báo khoa học để thực hiện cung ứng và tồn trữ hiệu quả. Bà thường xuyên gặp gỡ các đối tác nước ngoài tìm nguồn nguyên liệu với chất lượng cao và giá cả hợp lý để đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Ngoài ra bà cũng rất quan tâm đến việc tìm thêm thị trường xuất khẩu sản phẩm của Imexpharm.

Bà Hồng còn tham dự nhiều hội thảo cũng như các khoá đào tạo trong và ngoài nước để đáp ứng cho yêu cầu công việc. Bà đã hoàn tất chương trình MBA của AIT Thái Lan vào năm 2009.

Hơn 14 năm gắn bó với Imexpharm, nắm giữ tài chính của Công ty, ông tập trung trí lực xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, nhằm đầu tư và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ông đã dẫn dắt Imexpharm trở thành công ty đại chúng, đến niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và nhiều lần chỉ đạo phát hành tăng vốn thành công. Ông cũng là người phụ trách công bố thông tin với chiến lược thông tin minh bạch, kịp thời cho quý cổ đông và nhà đầu tư. Ngoài ra, Ông Định cũng có công xây dựng hệ thống thông tin quản lý của Imexpharm tiến đến hiện đại như hôm nay là hệ thống SAP-ERP.

Để cập nhật thêm kiến thức mới về lĩnh vực tài chính đáp ứng nhiệm vụ của mình ông thường xuyên tham gia các khoá học trong và ngoài nước về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh nghiệm đi qua khủng hoảng kinh tế, quản lý hiện đại...

Ông Nhung gia nhập Imexpharm từ tháng 08/1998 với vị trí nhân viên Phòng Kiểm nghiệm. Với trình độ chuyên môn cao và năng lực làm việc tốt, ông Nhung đã được Hội đồng Quản trị tin tưởng cao và bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống quản lý chất lượng và sản xuất kể từ ngày 15/05/2012.

Giữ vai trò Kế toán trưởng Imexpharm từ năm 2008 Ông Trí luôn quan tâm đến việc kiểm soát thủ tục thanh toán chi phí, phân tích dự báo xu hướng tỷ giá, nhu cầu sử dụng ngoại tệ của Công ty nên phần nào giảm bớt chi phí tài chính của Công ty. Quan trọng hơn, ông luôn đảm bảo tính kịp thời trong việc lập các Báo cáo tài chính hàng quý, năm để phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty thông qua soát xét của Kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm soát và Kiểm toán độc lập; đồng thời đảm bảo cho Công ty thực hiện đúng các nghĩa vụ thuế.