Giới thiệu Ban Kiểm soát

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn

 

2. Bà Đỗ Thị Thanh Thúy

Trưởng Ban Kiểm soát

 • Sinh năm: 1982
 • Nguyên quán: TP. HCM
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ: Cử nhân Đại học Văn Lang

Quá trình công tác:

 • 2005: Kiểm toán độc lập Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers
 • 2005 - Tháng 03/2012: Giám đốc nghiệp vụ Văn phòng Đại diện Dragon Capital Việt Nam
 • Tháng 04/2012 - Tháng 06/2013: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai, phụ trách quan hệ nhà đầu tư
 • Tháng 07/2013 đến nay: Trưởng nhóm ngân quỹ và quan hệ nhà đầu tư Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
 • Ông Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Imexpharm từ năm 2008
 

Thành viên Ban Kiểm soát

 • Sinh năm: 1965
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán

Quá trình công tác:

 • 1991 - 2004: Cán bộ chuyên quản Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Đồng Tháp
 • 2004 đến nay: Trưởng phòng Quản trị Imexpharm

3. Bà Lê Thị Kim Chung

Thành viên Ban Kiểm soát

 • Sinh năm: 1960
 • Nguyên quán: An Giang
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Quá trình công tác:

 • 1992 - 2006: Thư ký; Thẩm phán xét xử, kiêm Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp
 • 2007 đến nay: Luật sư, Trưởng Ban Pháp chế Imexpharm