Tình hình chung

Theo một báo cáo của IMS, từ Quý II/2012 đến Quý II/2013, trong tổng tiền thuốc tiêu thụ toàn thị trường dược Việt Nam thì thuốc nhập khẩu chiếm đến 65%, thuốc nội chỉ chiếm 35%.

Năm 2013 là năm thứ 6 nền kinh tế Việt Nam rơi vào trì trệ nhưng đã có những dấu hiệu hồi phục như: GDP tăng trưởng 5,42%, tuy thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% đặt ra nhưng cao hơn 5,25% của năm 2012; lạm phát đã giữ được ở mức dưới 2 con số là 6,6%; lãi suất tín dụng đã giảm khá mạnh ở mức 7%-9% so với mức 12%-15% trong năm 2012.

Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như: nợ xấu, hàng tồn kho còn ở mức cao và chậm được giải quyết; nợ công ngày càng tăng gây áp lực lên lạm phát...

Đối với ngành Dược, tuy có nhiều tiềm năng để phát triển như: Xuất phát điểm ngành còn thấp so với khu vực và thế giới; quy mô tăng trưởng dân số ngày càng lớn và người dân ngày càng quan tâm chăm sóc sức khỏe. Theo IMS Health, tốc độ tăng trưởng của ngành dược các năm 2012-2013 khoảng 20% tính theo VNĐ. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã cam kết thực hiện chương trình Bảo hiểm Y tế toàn dân và đưa ra chủ trương ưu tiên sử dụng thuốc nội; Bộ Y tế đã có chiến lược đầu tư phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam đến năm 2020 thuốc nội đáp ứng 70% nhu cầu điều trị bệnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dược trong nước phát triển. Nhưng do một số bất cập trong quá trình triển khai Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 chỉ chọn thầu thuốc giá rẻ đã gây ra không ít khó khăn cho những doanh nghiệp dược thực hiện chiến lược đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, trong đó có Imexpharm.

Hậu quả là thuốc chất lượng cao, giá hợp lý gặp bất lợi so với thuốc giá rẻ, không chỉ thuốc giá rẻ sản xuất trong nước mà còn có cả thuốc giá rẻ từ nước ngoài nhập khẩu vào, có chất lượng thấp cạnh tranh ngay trên sân nhà. Theo một báo cáo của IMS, từ Quý II/2012 đến Quý II/2013, trong tổng tiền thuốc tiêu thụ toàn thị trường dược Việt Nam thì thuốc nhập khẩu chiếm đến 65%, thuốc nội chỉ chiếm 35%.

Đây thật sự là khó khăn, thách thức lớn phải đối mặt của Imexpharm nói riêng và ngành công nghiệp dược Việt Nam trong năm vừa qua và trong những năm sắp tới, đòi hỏi các doanh nghiệp Dược trong nước muốn tồn tại và phát triển phải có những giải pháp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chung của thị trường. 

Nhận thức được những khó khăn, thách thức phải đối mặt, năm 2013 Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã tập trung cao độ, liên tục rà soát diễn biến thị trường để chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD một cách linh hoạt, kịp thời cùng với các chính sách chăm sóc khách hàng, tiếp thị phù hợp để phát triển thị trường OTC với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu SXKD đã đề ra và kết quả đã đạt được: