Tagline

" Công nghệ đột phá tiên phong "

Dây chuyền hiện đại và kỹ thuật cao trong sản xuất, nguồn nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, không sử dụng dung môi hóa chất, các sản phẩm của Imexpharm hiện nay đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu. Năm 2013 Imexpharm mang đến khách hàng các dòng sản phẩm kháng sinh “sạch” với nguyên liệu được sản xuất bằng công nghệ lên men (Enzymatic) của Tây Ban Nha. Các dòng kháng sinh an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường này đã được giới chuyên môn và khách hàng hưởng ứng và đánh giá cao.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động nắm 2014

Năm 2013, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diễn ra trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Tuy kinh tế Việt Nam có dấu hiệu ổn định và phục hồi nhưng chưa đạt được kỳ vọng và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như: Nợ xấu, ...

Báo cáo của Ban kiểm soát

Hàng tồn kho giảm 17,4% sau khi Công ty tập trung các biện pháp quản trị hàng tồn kho một cách có hiệu quả. Công ty đã thành lập Hội đồng thầu để thực hiện việc đàm phán mua nguyên phụ liệu với các đối tác. Kết quả là một số nguyên liệu mua được với ...

Báo cáo Quản trị Doanh nghiệp

Chế độ tiền lương, thưởng của Ban Điều hành và các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo chính sách tiền lương, thưởng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, được trình bày trong phần “Phát triển toàn diện nguồn ...

Quản trị rủi ro

Nguyên vật liệu, chủ yếu là nguyên liệu và tá dược, chiếm tỷ trọng trên 40% trong cơ cấu giá thành các loại sản phẩm của công ty, chính vì vậy sự thay đổi giá của nguyên vật liệu tất yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận do giá bán không thể điều chỉnh kịp thờ ...

Thông tin cổ phiếu và cổ đông

(Ghi chú: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Khoản 11 Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 từ ngày 16/05/2006 đến 29/06/2006). ...