Tagline

" Giữ vững cam kết vì một cộng đồng "

Hàng triệu người đã nở nụ cười trên môi nhờ những giải pháp chăm sóc sức khỏe Imexpharm đã mang đến trong suốt 30 năm qua. Chúng tôi cam kết tiếp tục góp phần gìn giữ cuộc sống xanh để nụ cười còn mãi trên môi những thế hệ tương lai...

Hoạt động trách nhiệm xã hội năm 2013

Hoạt động trong ngành dược, Imexpharm nhận thấy công tác bảo vệ sức khỏe cho người dân rất quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên tại Việt Nam, các con số thống kê về chăm sóc y tế như: chi phí chăm sóc sức khỏe trên đầu người/năm, số bác sỹ ...